Program CIMA

Qualification CIMA

Od października 2013 r. studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Prawa (na specjalności „Finanse i rachunkowość”) oraz na Wydziale Zarządzania (na specjalności „Rachunkowość i controlling”) mają szansę zdobycia w ramach wspólnej ścieżki programowej „UEK-CIMA” certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie:

 • Cert BA (The CIMA Certificate in Business Accounting) oraz
 • DMA (Diploma in Management Accounting)

CIMA (pol. Instytut Rachunkowości Zarządczej) jest wiodącą oraz największą profesjonalną organizacją zrzeszającą ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej – liczy ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach. W 2017 roku doszło do połączenia Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) i AICPA (The American Institute of Certified Public Accountants).

Kwalifikacja CIMA to profesjonalna, uznana na całym świecie kwalifikacja z zakresu rachunkowości zarządczej. Celem organizacji CIMA jest zarówno przekazanie swoim członkom najbardziej aktualnej wiedzy z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej jak i wykształcenie umiejętności strategicznego myślenia oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych. Duża renoma kwalifikacji CIMA sprawia, że osoby z jej uprawnieniami są chętnie zatrudniane w obszarze finansów, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

„W czasach, w których normą staje się posiadanie dyplomu uczelni wyższej, szczególnego znaczenia nabiera nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Są one nie tylko świadectwem umiejętności kandydata, ale także jego determinacji w dążeniu do celu. Zaniedbania w tym obszarze ograniczają możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego”
– Jakub Bejnarowicz Head of Central and Eastern Europe CIMA

Celem wspólnego programu UEK-CIMA jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności pożądanych obecnie na rynku pracy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z CIMA wprowadził program kształcenia na Wydziale Finansów i Prawa (w ramach specjalności „Finanse i rachunkowość”, w tym na specjalnie utworzonej specjalności „Rachunkowość menedżerska” - zapisy od marca 2019 r.) oraz na Wydziale Zarządzania (na specjalności „Rachunkowość i controlling”). Program kształcenia w ramach ścieżki UEK-CIMA realizowany jest na studiach licencjackich oraz magisterskich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu CIMA w trakcie studiów, to m.in.:

 • Zdobycie gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej.
 • Zdobycie umiejętności strategicznego myślenia oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych.
 • Dołączenie, już na etapie studiów, do grona specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
 • Wyróżnienie się (dzięki certyfikatowi CIMA) oraz lepszy start na rynku pracy.

REJESTRACJA DO PROGRAMU CIMA

 1. Zarejestruj się do programu na stronie www: https://www.cimauczelnie.pl/#
 2. Po zamknięciu rejestracji otrzymasz pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji od CIMA wraz z indywidualnym numerem CIMA ID.
 3. Po uzyskaniu indywidualnego CIMA ID (CIMA Contact Number) aktywuj swoje konto MYCIMA online.
 4. Należy wnieść opłatę rejestracyjną (zgodnie z cennikiem CIMA).
 5. Zalicz wymagane przedmioty w ramach studiów.
 6. Zarejestruj się na egzamin zewnętrzny.
 7. Wystąp o zwolnienia do koordynatora programu.
 8. Wnieś opłatę za zwolnienia.